Foredrag

Langtidsholdbar Ledelse

– få succes med din ledelse på den lange bane

Få et inspirerende og dynamisk foredrag af kortere eller længere varighed om det nye ledelseskoncept Langtidsholdbar Ledelse, som giver lederen helt konkrete og effektive ledelsesværktøjer, som direkte kan omsættes til ledelsespraksis.

Er din ledelse med til at flytte din organisation og dine medarbejdere i den rigtige retning og på den lange bane? Udøver du langtidsholdbar ledelse, eller er du snarere fanget i en hverdag præget af brandslukning samt nemme og hurtige løsninger, som ganske vist er effektive her og nu, men som ofte kun har kortvarig effekt?

Symptomerne på kortsigtet ledelse i en organisation er, trods den noget løse betegnelse, ganske håndgribelige i form af dårlig trivsel, projekter der kuldsejler, høj personaleomsætning, manglende resultater, højt sygefravær, stress og på det mere overordnede plan en fastlåst kultur, som ikke følger med tiden.

Med ledelseskonceptet i langtidsholdbar ledelse får du som leder et indblik i dét, du selv kan gøre for at sikre, at din organisation og dine medarbejdere bevæger sig i den rigtige retning – også på den lange bane. Du vil blive introduceret til metoderne til, hvordan du med få målrettede greb og en viden om principperne i ledelsespyramiden kan skabe fundamentet for en effektiv organisation med proaktive medarbejdere, som tager medansvar. En organisation, hvor I sammen sætter de rigtige mål og skaber de stærke resultater, der skal føre organisationen ind i fremtiden.

I oplægget vil vi præsentere konkrete værktøjer til, hvordan lederen med afsæt i ledelsespyramidens fem trin kan udøve langtidsholdbar ledelse med afsæt i et stærkt ledelsesfundament:

  • Fundamentet for Langtidsholdbar Ledelse
  • Gennemgang af ledelsesprincipperne i Ledelsespyramiden
  • Et udpluk af effektive og brugbare ledelsesværktøjer til, hvordan lederen kan styrke sin langtidsholdbare ledelse
  • Inspiration til konkrete ledelsesmetoder, som lederen kan bruge i sit videre arbejde med sit team
  • Korte, involverende og energigivende øvelser – indiviuelt og i grupper

Oplægsholderne:

Yvonne Evers og Maiken Vørs Jeppesen har udviklet ledelseskonceptet om langtidsholdbar ledelse, og skrevet flere artikler om emnet, som blandt andet er publiceret i ledelsesmagasinet Offentlig Ledelse i december 2019. Læs mere her