Blog

Succesfulde ledere lader sig ikke friste af nemme løsninger

0
Leder

Succesfulde ledere lader sig ikke friste af nemme løsninger

Måske kender du scenariet som leder? Du ønsker mere tid til dine medarbejdere og mere tid til dét, du inderst inde ved er vigtigst, men samtidig oplever du, hvordan din kriseramte kalender samt diverse ydre omstændigheder har taget styringen over dig og dine prioriteringer. Mod din vilje er du måske endt i en hverdag med daglig symptombehandling og hurtige, ’nemme’ løsninger, fordi det hele bare går så stærkt, at du har travlt nok med blot at følge med!

Nu skal vi selvfølgelig ikke gøre os til eksperter på DIN ledelse, men når vi alligevel tegner scenariet ovenfor, så skyldes det, at vi desværre ser flere og flere ledere bedrive dét, vi kalder for ’kortsigtet ledelse med en udløbsdato’. Hvorfor? Fordi det i en presset hverdag mange gange kan virke tillokkende og nogle gange som den eneste mulighed at gøre dét, som er effektivt, hurtigt og nemt – lige nu og her.

Problemet er blot, at denne form for ledelse mange gange kun er effektiv og holdbar på den helt korte bane, og at man som leder derfor kan sidde tilbage med følelsen af aldrig rigtigt at nå ind til kernen.

Langtidsholdbar ledelse kræver mod

Hvis vi som ledere skal skabe mærkbare resultater, som har en afgørende effekt – også på den lange bane – så kræver det, at vi har modet til at dykke ned under symptomerne og tage fat dér, hvor det nogle gange bliver svært og måske endda gør lidt ondt. For det er præcis her, vi flytter noget. Og det starter ét sted: Når du som leder sætter dig i førersædet, tager styringen og gør op med en hverdag, hvor der ikke er for kort fra beslutning til handling.

Spørgsmålet er imidlertid, hvad du som leder kan gøre for, at du selv, din organisation og dine medarbejderne kommer på rette kurs? Nogle gange kan det være nogle ganske få målrettede greb, der skal til, og andre gange tager det lidt længere tid at komme hele vejen rundt. Men uanset hvad, så vil du med nøglen til langtidsholdbar ledelse ende op med en effektiv organisation, proaktive medarbejdere som tager et medansvar, hvor I sammen sætter de rigtige mål og skaber de stærke resultater, som skal føre forretningen ind i fremtiden.

5 trin til langtidsholdbar ledelse

Nedenfor har vi samlet 5 effektive trin til dig, som gerne vil arbejde videre med Langtidsholdbar ledelse. De 5 trin tager afsæt i LEDELSESPYRAMIDEN, som bygger på kendte, veldokumenterede og afprøvede teorier og metoder:

 1. To do or not to do! Tag styring over dine ledelsesrammer: Bliv afklaret omkring dine strategiske ledelsesprioriteter og -rammer. Det handler ikke kun om at gøre det rigtigt, men i særdeleshed om at gøre det rigtige. Kortlæg dit ledelsesrum, forstå og arbejd målrettet med mekanismerne i din organisation, lav en not-to-do-liste og vælg de møder og opgaver fra, som ikke bidrager konstruktivt til din ledelse.
 2. Klædt på til fremtiden! Udvikl de rette ledelseskompetencer: Sørg for at udvikle din lederstil og dine ledelseskompetencer, så du kommer på forkant. En leder, som går forrest med at udvikle sig, har det bedste afsæt for at udvikle sine medarbejdere og sin organisation. Bring dig selv på forkant med opdateret viden om, hvad fremtiden kalder på af lederkompetencer, og hvordan du effektivt kan udvikle din lederstil og ledelsesområde.
 3. 360º strategisk ledelse! Skab effektive ledelsesresultater: Ledelse foregår ofte i et krydsfelt af interesser, og som leder stilles du konstant over for dilemmaer og paradokser i din ledelse. Medarbejderne kigger opad og forventer, at du som leder går forrest for at løse problemerne. Du kan gøre din ledelse modstandsdygtig og stærk ved at gøre de ubevidste processer i organisationen mere bevidste og arbejde strategisk med at målrette din ledelsesindsats i et 360º. Du skaber stærke resultater og øger din indflydelse som leder, når du ikke kun leder nedad, men også spiller din chef og resten af organisationen gode ved at lede op, ud og på tværs.
 4. Tag ejerskab til dit lederskab! Dit lederskab bliver tydeligt med proaktive ledelsesværdier: Lederskab skaber følgeskab, når du som leder vælger ledelse proaktivt til og beslutter dig for, hvad du kan stå på mål for som leder. Hvis du er gået på kompromis med dine ledelsesværdier alt for længe nu, så er det på tide at gøre dit ledelsesgrundlag skudsikkert, så du er 100% afklaret med, hvad du kan stå inden for. Brug tid på at finde ind til dit ’ledelses-DNA’ og sig det højt til dine omgivelser.
 5. Planlæg drømmerejsen! Med en tydelig ledelsesvision bliver det lettere at finde vej til målet: I hverdagens travlhed er det de færreste, som tager sig tid til at forholde sig til andet end de forhåndenværende opgaver. Få snuden op af sporet og forhold dig til, om sporet reelt leder dig og dine medarbejdere på rette vej? Har I reelt indstillet kompasset på den rette kurs? Planlæg drømmerejsen, som vil lede Jer på rette vej og hav forventninger til fremtiden med en tydelig og kommunikeret vision. Når indstillingen af din ledelses-GPS bliver så skarp og utvetydig, så bliver det motiverende og engagerende for dine medarbejdere og langt lettere at tage med på rejsen og finde vej til målet sammen med dig.

Langtidsholdbar ledelse er ingen mirakelkur og kræver hårdt arbejde, men du vil ret hurtigt opleve tegnene på forbedring og udvikling – især når det bliver motiverende at være leder igen. For med langtidsholdbar ledelse udøver du bevidst ledelse med afsæt i et stærkt og effektivt ledelsesfundament.

Artikelserien om Langtidsholdbar Ledelse:    

 • Hovedartikel om Langtidsholdbar Ledelse: Succesfulde ledere lader sig ikke friste af nemme løsninger (trykt i Offentlig Ledelse, dec. 2019)
 • Long-Term Leadership (hovedartikel på engelsk)
 • Ledelsespyramidens trin 1: Langtidsholdbare ledere forstår betydningen af benhård prioritering (publiceret i Væksthus for Ledelse 2020)
 • Trin 2: Sådan fremtidssikrer du din ledelse og gør den langtidsholbar  (publiceret i Væksthus for Ledelse 2020)
 • Trin 3: Den modige langtidsholdbar leder står ved sin ledelsesmagt
 • Trin 4: Er dine ledelsesværdier til salg?
 • Trin 5: Den visionære leder får alle med på drømmerejsen