Kursus 2-4 oktober

LEDERKURSUS I LANGTIDSHOLDBAR LEDELSE Skab succes med ledelse, som holder på den lange bane

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

Eksklusivt lederkursus

 Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby ㅤㅤ 2.-4. oktober 2023

Langtidsholdbar Ledelse kan gøre en mærkbar forskel i dit lederskab. Konceptet vil hjælpe dig til at stykke brikkerne sammen til et solidt og bæredygtigt ledelsesfundament. Du vil finde ind til kernen og tage fuldt ejerskab af dit lederskab, så du fremstår mere autentisk og afklaret som leder, og dermed motiverer andre til at vælge dit lederskab til.

Dato: 2.-4. oktober 2023
——————————————-
Sted: Kragerup Gods
——————————————-
Pris: 19.495 DKK
——————————————-
Information: Prisen er ekskl. moms og inkluderer samtlige kursusudgifter, forplejning, ophold i superior enkeltværelse og materialer.

Ved tilmelding inden den 31. juli 2023 tilbydes 20% rabat efter først-til-mølle princippet.

Kurset kan aflyses uden beregning op til 30 dage inden kursusstart. 14 dage op til kursusstart fratrækkes 50% i aflysningsgebyr, herefter er tilmelding bindende uden mulighed for refusion.

(info@langtidsholdbarledelse.dk)

Med kurset i Langtidsholdbar Ledelse får du som leder et indblik i dét, du selv kan gøre for at sikre, at din organisation og dine medarbejdere bevæger sig i den rigtige retning – også på den lange bane. Du vil erfare, hvordan du med nogle få målrettede greb og en viden om principperne i Langtidsholdbar Ledelse kan skabe fundamentet for en effektiv organisation med proaktive medarbejdere, som tager medansvar. En organisation, hvor I sammen sætter de rigtige mål og skaber de stærke resultater, der skal føre organisationen ind i fremtiden.

Udtalelser fra tidligere deltagere

En helhedsorienteret løsning til langtidsholdbar ledelse

“Jeg har længe ledt efter et lederkursus, som stykker alle delene af ledelsesfundamentet sammen i én struktureret sammenhæng. Jeg kan sagtens finde et kursus pr. trin i ledelsespyramiden, men der findes ikke noget andet kursus, som så systematisk, logisk og anvendeligt giver inspiration og værktøjer til at udøve langtidsholdbar ledelse!”
HR Chef

Inspirerende læring og engagement i et dynamisk miljø

“Interessant og lærerigt at være en del af dette kursus. Gode, engagerede undervisere som udfordrer og inspirerer. Og de aktive og erfarne deltagere gør, at tiden flyver og latteren sidder løst i læringsprocessen!”
Sektionschef

Enestående lederkursusoplevelse

“Tak for nogle super dage, til dato det bedste lederkursus jeg har været på!”
Afdelingsleder

Måske udøver du allerede en ledelsesform, som læner sig ind i principperne for Langtidsholdbar Ledelse, men du vil gerne fremstå endnu mere afklaret og stærkere som leder? Og du har måske brug for ny inspiration til din videre lederudvikling, friske perspektiver eller tid til fordybelse i dit lederskab?

Uanset udgangspunktet for lederne på vores kurser i Langtidsholdbar Ledelse, så går alle fra kurset med nye ledelsesværktøjer, fornyet energi og en konkret strategisk lederudviklingsplan, som sikrer den fremtidige bevidste ledelse med afsæt i et stærkt ledelsesfundament.

Indhold:

 • Introduktion til Langtidsholdbar Ledelse – 5 trin til bevidst ledelse med afsæt i et stærkt ledelsesfundament.

 • Ledelsespyramiden – procesrammen sættes for at arbejde struktureret med elementerne i langtidsholdbar ledelse. Der tages afsæt i veldokumenterede og afprøvede teorier og metoder.

 • Ledelsesrammer (to-do or not-to-do) – afklaring af dine strategiske ledelsesprioriteter og -rammer. Det handler ikke kun om at gøre det rigtigt, men i særdeleshed om at gøre det rigtige. Du arbejder med at kortlægge og udfordre dit strategiske ledelsesrum, herunder de rammer og vilkår, som medarbejderne kan ledes indenfor for at skabe det gode samarbejde og de stærke resultater.

 • Ledelseskompetencer (klædt på til fremtiden) – kontinuerlig udvikling af din fremtidige lederstil og dine fremtidige kompetencer. En leder, som går forrest med at udvikle sig, har det bedste afsæt for at udvikle sine medarbejdere og organisation. Hvad kalder fremtiden på af lederkompetencer, og hvordan kan du mest optimalt udvikle din lederstil? Du får friske perspektiver på din lederstil samt inspiration til at videreudvikle din ledelse, så du kommer ledelsesmæssigt på forkant.

 • Ledelsesresultater (360° strategisk ledelse) – Vær strategisk i din ledelse og skab effektive resultater. Ledelse foregår ofte i et krydsfelt af interesser, og som leder stilles du over for dilemmaer og paradokser i din ledelse. Der arbejdes med at gøre de ubevidste processer i organisationen mere bevidste, og du arbejder med at målrette dine ledelsesstrategier til at lykkes bedre med din ledelse i organisationen i et 360° ledelsesperspektiv.

 • Ledelsesværdier (tag ejerskab for dit lederskab) – som leder vælger du ledelse aktivt til og beslutter dig for, hvad du kan stå på mål for. Du arbejder helt ind til kernen af dine ledelsesværdier – med fokus på, hvad du kan tilbyde, og hvad du forventer som leder. Når formålet med din ledelse er helt entydigt, kan medarbejderne også vælge dit lederskab til.

 • Ledelsesvision (planlæg drømmerejsen) – med tydelig ledelsesretning bliver det lettere at finde vej til målet. Du arbejder med dit personlige ’ledelses-DNA’, hvilket fungerer som dit kompas for din ledelse. Din retning og dine forventninger til fremtiden bliver dermed så tydelig, at det bliver langt lettere for dine medarbejdere at finde vej til målet sammen med dig. Det betyder mere langtidsholdbar ledelse.

 • Fra ord til handling – konkrete planer fører drømmen ud i virkeligheden. Du udarbejder en personlig  og strategisk lederudviklingsplan for din videre målrettede og systematiske lederudvikling. Udarbejdelsen sker gennem direkte sparring og udfordring på planens konstruktion. Planen vil du kunne tage i brug fra dag ét, og den vil gøre en reel forskel i dit ledelsesarbejde.Kursusmateriale udsendes elektronisk, ligesom der vil være inspiration til artikler, TED Talks, ledelseslitteratur mv. Alt sammen med relevans i forhold til langtidsholdbar ledelse.

 • Opfølgning: Vi tilbyder netværksdage, ledelseskonferencer, ledelsesrådgivning, ledercoaching mv. – og du får selv mulighed for at opbygge et tæt netværk omkring dig, som kan stå klar i dit ringhjørne som særligt betroet sparringspartnere.

 

Udbytte af kurset:

 • Som leder vil du lære at gå forrest og fremstå mere troværdig og afklaret i situationer, hvor du er under pres, i stressede situationer eller situationer præget af usikkerhed
 • Du vil fremadrettet udøve proaktiv, inspirerende og nærværende ledelse, som vil styrke trivslen, samarbejdet og resultaterne i dit team.
 • Du vil udøve robust ledelse og være afklaret ift. den strategiske prioritering af dine lederroller og (dit teams) opgaver og projekter, hvilket vil bidrage til stærkere resultater i hverdagen.
 • Du opnår andre perspektiver på din lederstil og får belyst mulige styrker og svagheder, som du med fordel kan vælge at arbejde med på lang sigt for kontinuerligt at styrke din langtidsholdbare ledelse.
 • Du får et stærkt afsæt til at målrette og systematisere din videre lederudvikling med udgangspunkt i Ledelsespyramiden og værktøjer, som gør dig i stand til at lave din personlige, strategiske og langtidsholdbare lederudviklingsplan.

Deltagerprofil:
Ledere på alle niveauer. Der vil så vidt muligt blive taget højde for de respektive ledelsesniveauer ved gruppeinddelingen på kurset.
Der er max. 6-12 deltagere pr. hold.

Forberedelse:

Før kursusstart modtager hver deltager et link til udfyldelse af en person profilanalyse, som skal benyttes i forbindelse med den enkeltes arbejde med lederstil og videre udvikling.

Herudover får alle kursister tilbudt en halv times telefonisk personlig sparring med en af de to undervisere. Samtalen har fokus på:
– Sparring på personprofilen.
– Drøftelse af forventninger til kurset.
– Overvejelser om den ønskede lederudvikling.

Form:

Kurset tager afsæt i velkendte ledelsesteorier og -metoder. Der undervises ud fra princippet om aktiv læring i et konstruktivt undervisningsmiljø, hvor du som deltager i størst muligt omfang udfordres og involveres. Undervisningen veksler mellem oplæg, debat, gruppearbejde og refleksioner koblet til egen ledelsespraksis.
Alle deltagere får en såkaldt ’buddy’, som fungerer som særlig fortrolig sparringspartner under hele kurset samt eventuelt til efterfølgende sparring ved forankringen af handlingsplanerne i hverdagen.

Undervisere:

Ledelseskonsulenterne Yvonne Evers og Maiken Vørs Jeppesen, Læs mere her


Mere information:

Vil du vide mere eller have tilsendt kursusbeskrivelsen elektronisk, så kontakt os venligst på: info@langtidsholdbarledelse.dk

 

Interne kurser & foredrag

Vi leverer også virksomhedstilpassede interne kurser af 1-3 dages varighed, samt foredrag af kortere eller længere varighed, hvor ledelseskonceptet for Langtidsholdbar Ledelse gennemgås med afsæt i ledelsesprincipperne i Ledelsespyramiden