Blog

Er dine ledelsesværdier til salg?

dreamstime_m_27651050-1024x457
Ledelsespyramiden

Er dine ledelsesværdier til salg?

Det kan være en høj pris at betale, hvis du kommer til at sælge ud af dine ledelsesværdier. Derfor er det afgørende, at du sætter tid af til at arbejde i dybden med dit ledelses-dna og tager 100% ejerskab til dit lederskab. Så vil du opdage, hvor let det bliver at navigere og træffe beslutninger, som du kan stå på mål for, og som holder – også på den lange bane. Og ikke nok med det, så skaber du også følgeskab hos dine medarbejdere, for hvem vil ikke gerne følges med en, som er langtidsholdbar?
Som ledelsesrådgivere har vi samlet en række gode råd, der hjælper dig med at kortlægge og arbejde bevidst ud fra dine ledelsesværdier.

Pas på de nemme floskler!

De fleste ledere kan rimeligt hurtigt diske op med deres tre vigtigste ledelsesværdier, og det er svært at være uenig med de flotte og meningsfulde overskrifter. For alle vil jo gerne gøre en forskel. Men ofte bliver det ikke til så meget mere end netop overskrifter og floskler. Og hvis du ikke har arbejdet i dybden med dine ledelsesværdier og de bagvedliggende motivationsfaktorer for de flotte ord, gør det heller ikke så meget, hvis du af og til skal gå på kompromis med værdierne. For det er jo bare ord.

Som ledelsesrådgivere møder vi mange ledere, som forholdsvis ukritisk indordner sig under ledelseskulturen uden rigtig at forholde sig til den. Og når der af og til bliver truffet beslutninger, som lederen grundlæggende er uenig i, så affinder man sig med, at ledelseskulturen er normen for måden at udøve ledelse på i virksomheden. Og når beslutningen så skal præsenteres for medarbejderne, bruger lederen standardundskyldningen, at ’det er noget topledelsen har fundet på’. Men lederens mavefornemmelse sagde måske noget helt andet, og at beslutningen burde have været en anden, som kunne have tilgodeset f.eks. medarbejderne meget bedre uden at gå på kompromis med forretningen.

For de fleste går det først galt den dag, hvor du opdager, at du ikke har været opmærksom nok på faresignalerne, og at der virkelig var nogle betydningsfulde ledelsesværdier, som rent faktisk har rigtig stor betydning for dig som leder, som du er gået på kompromis med for at tækkes beslutningen eller hierarkiet.
Filmen knækker, og du opdager, at du er blevet en dårligere udgave af dig selv som leder og er kommet for langt fra, hvad du vil stå på mål for. Det kan være en høj pris at betale, og som ledelsesrådgivere ser vi desværre alt for mange ledere enten helt kaste håndklædet i ringen eller gå ned med stress, når deres ledelsesværdier er ude af sync med virkeligheden eller virksomheden.

Pludselig får man et wake-up call

 Måske kender du følelsen af at have travlt. For travlt. Og i stedet for at udleve din ledelse, så overlever du. Den ene dag tager den anden, og du er travlt beskæftiget med møder og opgaver under det sædvanlige pres om at skulle handle og skabe resultater – hellere i dag end i morgen. Du synes egentligt, at det kører meget godt, og den ene dag tager den anden.

Mange rollemodeller for god ledelse er optaget af, at man som leder skal prioritere tid til refleksion, pauser med stilhed, meditation mv. Og mange ledere har været på mindfulness kurser til stor glæde og gavn – altså mens de var på kurset. For lige så snart du er tilbage i virkeligheden, spiser realiteterne selv de bedste intentioner. Så mange får først en decideret pause fra ræset, når de f.eks. holder deres velfortjente ferie, og pludselig begynder tankerne at poppe op: Ledelsessituationer fra det sidste halve eller hele år banker på bevidsthedens dør og giver dig et wake-up call, hvor du pludselig nærmest kan se dig selv udefra og bliver bevidst om de situationer, hvor du er gået  på kompromis med dit eget værdigrundlag som leder, fordi du simpelthen havde for travlt til at tænke dig godt nok om, inden du gav efter for et pres og rettede ind til højre.

Det kræver mod at sige det højt, når det går op for en, at man fejlede. At man fejlede på sine egne, sin ledergernings eller medarbejderes vegne. Det kræver mod at tage det til efterretning og agere på det. Men det siger sig selv, at med den erfaring rigere i bagagen, er du blevet klogere og kan love dig selv at tage det i opløbet næste gang, du oplever at blive presset på dine ledelsesværdier.

Desværre så oplever vi som ledelsesrådgivere desværre alt for ofte, at lederen langtidsparkerer det med et ”pyt, det kan jeg ikke gøre noget ved, jeg skal videre…”, og så dukker det op igen senere i form af frustrationer, demotivation eller stresssymptomer.

Til gengæld ser vi, at lederen får en masse energi, afklaring og genfunden arbejdsglæde, når han eller hun igen bliver 100% afklaret med sine ledelsesværdier og får handlet på sine frustrationer ved at få sagt fra det rette sted, får lavet nogle klare aftaler og rammer eller i nogle tilfælde finder andre græsgange med et værdigrundlag og en kultur, som er et bedre match for lederen.

Som leder skal du trække en grænse

Som leder skal du være bevidst om det krydspres, du udøver ledelse i, hvor du konstant bliver presset af forventninger og krav fra alle sider. Og når du efter bedste evne forsøger at få alle enderne til at hænge sammen, tilgodese alle parter og ansvarsfuldt påtage dig ledergerningen, skal du samtidig undgå at give køb på det, som du tror på og står for, nemlig dit ledelses-dna.

Dine ledelsesværdier er så grundlæggende for dine handlinger som leder, så når du nu har lovet dig selv at være tro mod dig selv, ikke at sælge ud eller gå på kompromis, så skal du have modet til at stå fast, trække grænsen og sige fra. Uanset prisen.

Værdier = ledelsespower

 Værdier er ikke noget, vi har. Det er noget, vi gør. Værdierne er grundlæggende for din ledelsespower. Din ledelsespower er principperne for din handlekraft som leder, som giver dig retning i din ledelsesadfærd og er fundamentet for dine beslutninger. Det gør dig autentisk og troværdig som leder, og betyder, at du leder indefra og ud med stor integritet. Spørg f.eks. dig selv: Hvem har været den bedste leder for dig? Hvad gjorde vedkommende til sådan en god leder? Det er sjældent, at det er resultaterne, som vi husker – det er oftest det, vedkommende stod for og måden han/hun udøvede sin ledelse på.

Så hvad med dig selv: Hvad vil du helst huskes for? Hvad motiverer dig som leder?

Hvis du som leder virkelig tager de spørgsmål seriøst og tager dig den nødvendige tid til at gøre værdiarbejdet ordentligt, så ligger der under de flotte overskrifter nogle grundlæggende kerneværdier, som kan blive skelsættende i dit ledelsesarbejde både på den korte og den lange bane.

8 gode råd til at arbejde med og stå ved dine ledelsesværdier

Nedenfor har vi samlet en stribe gode råd og anvisninger til dig, som har besluttet dig for at tage ejerskab til dit lederskab og stå 100% på mål for dit ledelses-dna:

 1. Find ind til kernen: Bag ved alle de fine overskrifter ligger kernen og din reelle motivation for hver enkelt værdi. Tag dig tid til at finde ind til dine kerneværdier og beskrive dit ledelses-dna: Skriv max. 5-10 af dine vigtigste ledelsesværdier ned og spørg dig selv: Hvorfor er denne værdi så vigtig? Og hvad bidrager den til i min ledelse? Skriv det ned i en grov kladde og tag dig god tid til at tænke det igennem og forfine din formulering. Her kan du også være godt hjulpet af en ledelsescoach.
 1. Visualisér dit ledelses-dna: Et stærkt ledelsesværdigrundlag skal være nedskrevet, kommunikeret og synligt. Find en ting, et symbol, et billede eller lignende, som betyder noget for dig og repræsenterer dit ledelses-dna. Brug det til at minde dig selv om dine ledelsesværdier og til at vise og forklare værdierne til dine omgivelser, så de ved, hvad du står for som leder.
 2. Hall of Fame: Hvad vil du huskes for? Forestil dig, at du bliver i din organisation, indtil du går på pension. Hvis de vil sætte en messingplade op i Hall of Fame med ord om, hvad du huskes for som leder, hvordan skal de så lyde? Hvad skal være dit eftermæle, dit aftryk? Skriv dine mindeord ned. Og noter også, hvad du skal leve op til som leder for at gøre dig fortjent til de ord på mindepladen – og begynd på at efterleve dem allerede fra i dag!
 3. Hvad er no-go?! Stå ved det! Du skal være modig som leder og turde sige nej, hvis du oplever, at dine ledelsesværdier bliver kompromitteret. Så gør op med dig selv: Hvad er ikke til forhandling? Men husk også at sige, hvad du rent faktisk kan gå med til og kan Det handler jo mest af alt om at trække en grænse og stadig bevare respekten i samarbejdet.
 4. Læg pauser ind! Tag dig tid til refleksion og få nye perspektiver på dit lederskab. Tag alene på retreat, meditation, mindfulness, ud i naturen, i sommerhus… Det vigtigste er, at du bruger tid på at tænke over din ledelse. Mange ledere har stor glæde af f.eks. at mødes i et fortroligt netværk, deltage i inspirerende lederudvikling eller læse ledelsesartikler og -litteratur.
 5. Vær bevidst om din casting! Lige børn leger bedst: Lad dig ikke forblænde af de store armbevægelser på ledergangene. Husk i stedet at spørge dig selv, om ledelseskulturen matcher dine ledelsesværdier, og om organisationen, chefen, ledelsen og arbejdsmiljøet er den rette casting for dig. Nogle gange udvikler kulturen sig også over år, eller når der skiftes ud i ledelseslagene. Derfor skal du som leder løbende reflektere over, om der stadig er det rette match.
 6. Få feedback på dit lederskab: Den bedste kilde til indsigt og forståelse for effekten af din måde at udmønte dine ledelsesværdier på i det daglige er ved at få input fra eksperterne – nemlig dine medarbejdere. Men også dine lederkollegaer, din chef og andre nøglepersoner kan berige dig med anerkendelse og feedback, som kan styrke dig i dit lederskab. Mange ledere tror fejlagtigt, at de skaber en stærk feedbackkultur ved at give feedback, men det er ved at lederen selv beder om det, at medarbejderne finder ud af, at det er ufarligt, og at det rent faktisk virker. 
 7. Husk altid at have en Plan B! Nogle gange bliver man desværre nødsaget til at trække stikket helt for at passe på sig selv ved at tage en time-out fra det hele. Det er en fuldstændig plausibel grund, hvis du føler, at det har for store negative konsekvenser at blive i gamet, og at du går for meget på kompromis med dig selv. Med husk altid at have en plan B (ferie/orlov, find et andet job, skift erhverv, tegn en lønforsikring, brug din opsparing m.v.), så du stadig sidder i førersædet i dit eget liv.

Det er vores erfaring, at den langtidsholdbare og succesrige leder med det stærke ledelses-dna har fået masser af knubs på vejen. Hvis du som leder har modet til at konfrontere og lære af dine erfaringer, fremstår du stærkere og mere afklaret i dit ledelsesfundament. Og som en robust leder, hvor du står 100% på mål og aldrig går på kompromis med dine ledelsesværdier som grundlag for dit lederskab, skaber du helt automatisk følgeskab og ejerskab hos dine medarbejdere. Og det er langtidsholdbar ledelse.

Lederkurser og artikler

Ud over et eksklusivt lederkursus i Langtidsholdbar ledelse, som går i dybden med hvert trin i Ledelsespyramiden, udgiver vi også løbende artikler om ledelseskonceptet:

 • Hovedartikel om Langtidsholdbar Ledelse: Succesfulde ledere lader sig ikke friste af nemme løsninger (trykt i Offentlig Ledelse, dec. 2019)
 • Long-Term Leadership (hovedartikel på engelsk)
 • Ledelsespyramidens trin 1: Langtidsholdbare ledere forstår betydningen af benhård prioritering (publiceret i Væksthus for Ledelse 2020)
 • Trin 2: Sådan fremtidssikrer du din ledelse og gør den langtidsholbar  (publiceret i Væksthus for Ledelse 2020)
 • Trin 3: Den modige langtidsholdbar leder står ved sin ledelsesmagt
 • Trin 4: Er dine ledelsesværdier til salg?
 • Trin 5: Den visionære leder får alle med på drømmerejsen