Blog

Den visionære leder får alle med på drømmerejsen

dreamstime_m_60663917-2048x1365
Ledelsespyramiden

Den visionære leder får alle med på drømmerejsen

De fleste ledere og organisationer kan præsentere flotte visioner, som ingen kan være uenig i. Udfordringen er dog ofte, at for medarbejderne kan det være svært at få koblet hverdagens opgaver til de overordnede mål. Hvis alle skal med på drømmerejsen, så skal det først og fremmest være helt tydeligt for enhver, hvorfor vi overhovedet skal afsted. Og hvis du som leder skal have succes med at skabe ejerskab til visionen blandt dine medarbejdere, så skal du sikre, at målet og retningen giver mening for den enkelte. For det andet så skal rejsen være inden for rækkevidde og kunne planlægges, for ellers kommer vi nogle gange aldrig afsted, og det forbliver bare med at være drømme.

Som ledelsesrådgivere har vi samlet en stribe gode råd, der hjælper dig til at skabe en langtidsholdbar ledelsesvision. En vision, der gør en forskel, og som skaber medejerskab hos medarbejderne, så I sammen når slutdestinationen.

Det er dig, som bærer den olympiske ild

Dine medarbejdere ved det godt. De ved godt, at der er en vision, og hvor man kan finde den på drevet. De ved godt, at det er vigtigt, at I alle har fælles mål og retning. De ved godt, at det er vigtigt for jeres overlevelse, at der er en fremtidsplan for virksomheden, og at den bringer de daglige mål op på et højere niveau. Men det drukner bare hurtigt i hverdagens opgaver, møder og brandslukning.

Det er nemlig dig som leder, som skal holde gang i den olympiske ild ved igen og igen at bringe visionen i spil. Visionen skal gøres jordnær og indarbejdes i alt, hvad i gør. For når du formår at forkorte distancen fra drøm til virkelighed, så bliver det nemmere for jer at finde vej til destinationen, og visionen bliver langtidsholdbar.

De ledere, som vil lykkes med sine visioner, behøver ikke at kopiere de store amerikanske ledelsesguruer og indtage scenen med de store armbevægelser, men du må gerne være inspirerende og brænde for dine drømme og visioner. Og når du som leder inspirerer andre mennesker og motiverer dem til at være med på rejsen til drømmedestinationen, så lykkes I og skaber langtidsholdbare resultater – sammen.

Hvad er det for nogle rejser, som du husker?

Vi husker de rejser, som skiller sig ud. Som giver os en stor oplevelse og glæde over at være en del af. Det behøver ikke at være en stor jordomsejling, når bare målet tænder vores drive og ønske om at nå destinationen.

Mange ledere bruger i starten en del tid på at finde sin vision, og så følger visionen bare med hen over tid med lidt småjusteringer hist og her. Men hvem planlægger en gammel ferie? Det handler jo om hele tiden at sætte sig nye mål, nye destinationer og holde drømmen i live. Når du gør det, så har du hele tiden noget foran dig, som du motiveres af at arbejde hen imod. Og når du er tændt, så kan det ikke undgå at smitte af på dine medarbejdere.

Har du fået indstillet din ledelses-GPS på den rigtige destination?

Det gode visionsarbejde er med til at perspektivere status quo, hvor vi som ledere nogle gange er så fordybet i en travl hverdag, at den ene dag tager den anden, og vi graver os dybere og dybere ned i hverdagens spor. I visionsprocessen er det vigtigt, at du husker at få snuden helt op af sporet og forholde dig til: Er det det rigtige spor? Er det den rigtige retning? Og er det den rigtige strategi? Så nogle gange kan det blive nødvendigt at viske tavlen helt ren og starte forfra med visionerne, så du får indstillet GPS’en på den rigtige drømmerejse. Og andre gange bliver vi bekræftet i, at det netop er det helt rigtige spor, og at det giver mening at fastholde fokus i de kommende år.

Husk at ambitionerne skal kunne realiseres

Visionen skal også være tilpas ambitiøs, så den motiverer, men aldrig urealistisk eller uden for rækkevidde, for så opnår man bare det stik modsatte. Mange visioner ender ofte ud i én (lang) sætning, som kan have en tendens til at blive meget overordnet, hvor vi vil være ’verdens bedste’ til noget. Så nogle gange kan det give god mening at bryde elefanten ned i små bidder, som man siger, så visionen bliver lettere at gå til. Og det kan du gøre ved at indstille GPS’en på slutdestinationen, men især huske at få alle stop med på vejen.

Når visionen bliver udmøntet i strategien og brudt ned i mindre dele, så bliver det nemmere at koble visionen til jeres virkelighed og handlingsplaner. Dermed kan medarbejderne få øje på, hvordan deres indsats og resultater er med til at gøre en forskel på den lange bane. Og husk at du skaber ejerskab til visionen blandt medarbejderne, når du inviterer dem med i visionsprocessen, hvor I deler jeres drømme, lytter til hinandens ambitioner og formulerer visionen sammen.

Nye visioner = forandringer

Nogle gange kræver situationen, at vi må sadle om, og at visionerne er så nytænkende, at det medfører store forandringer på arbejdspladsen. Og det er jo ikke alle mennesker, som af forskellige grunde, er klar til at rykke ud af komfortzonen og gennemgå forandringerne. Det kræver resiliens, kompetencer og viden blandt medarbejderne. Men vigtigst af alt, så skal det give mening. Lige så vel, at det skal give mening for dig som leder, så skal det give mening for medarbejderne. Som ledelsesrådgivere oplever vi desværre mange ledere, som glemmer at forklare baggrunden for de nye visioner, og hvorfor der skal skabes forandringer. Nogle gange er det et misforstået hensyn, hvor lederen forsøger at skåne medarbejderne for de barske realiteter, og at der måske er arbejdspladser på spil. Og andre gange så konkluderer lederen, at når det giver mening for ham, så må det alt andet end lige også give mening for andre.

Når du som leder skal motivere andre til at tage medejerskab, så skal du være bevidst om, at du løbende skal prioritere dialogen med medarbejderne og forklare meningen – både overordnet set, men især meningen med hvert skridt i tager i retning af visionen.

6 gode råd til at skabe en engagerende ledelsesvision

Nedenfor har vi samlet en række gode råd til dig som leder, som hjælper dig til at sætte retning med en engagerende ledelsesvision, hvor du får medarbejderne med på drømmerejsen:

 1. Less is more. Bryd visionen ned i spiselige bidder: Hvis I skal nå den overordnede vision om 20 år, hvad er så visionen for de første 5-10 år? Hvad skal strategien være for i år? Når du forkorter afstanden til den store vision og bringer tingene inden for rækkevidde, så bliver jeres visionsarbejde meget mere realistisk og overskueligt. Og så kan du i samarbejde med dine omgivelser sætte de konkrete mål, udarbejde jeres must-winn-battles og få sat handling bag ved ordene.
 2. Visualisér. Et billede siger mere end 1000 ord, og det kan være det nemmeste sted at starte. Begynd med enten at finde dét billede eller dén ting, som er det bedste eksempel på visionen. Og beskriv det efterfølgende. Et af de stærkeste eksempler, som vi har set, var en leder, som havde en gennemsigtig æske fuld af symboler på visionen, som gang på gang blev benyttet til at gentage visionen og drømmerejsen. Eksempler og billeder bliver lettere husket og bliver symboler på visionen.
 1. Sæt dig under tidspres. Nogle gange kan en brainstorm trække ud i det uendelige, og det kan være svært at konkludere på noget. Her kan en metode hjælpe dig ved at sætte dig under pres, så du bliver nødsaget til at skære ind til benet: Sæt et ur til eventuelt 5 minutter og brainstorm på visionen. Sæt uret til 2 minutter og gentag det vigtigste af visionen. Sæt uret på 1 minut og gentag essensen af visionen. Sæt uret på 10 sekunder og formulér én sætning om visionen. Til slut bare ét ord. Og nu har du fået skåret helt ind til benet.
 2. Drop verdensmesterkulturen. Du behøver ikke at kopiere de store ord fra de store organisationer, som du finder på nettet. Der er en fare for, at det bare vil blive opfattet som floskler. Des mere jordnær og simplificeret din vision er, des mere troværdig vil du også virke på dine omgivelser, og folk følger gerne en leder, som demonstrerer overbevisende lederskab. Og husk at det behøver ikke at være på bekostning af ambitionerne, som bør være en naturlig del af alle visioner.
 3. Tag medarbejderne med på rejsen. Hvis du for alvor gerne vil have, at dine medarbejdere tager et medejerskab til visionen, så kommer du længst med involvering i processen og planerne. For når medarbejderen er inkluderet og kan se sine egne ord og input afspejlet i jeres fælles vision, så vil den enkelte automatisk føle et større medansvar for, at I når målet sammen og være motiveret for at være en del af drømmerejsen.
 4. Tro på det – også i modvind! Der vil altid være omstændigheder eller personer, som vil udfordre dig på, om visionen er den rigtige, om den er realistisk, om I vil nå den osv. Og banebrydende visioner kan selvfølgelig også udfordre det bestående. Og her er det måske aller vigtigst at huske på som leder, at hvis du tror på det, så gør andre det også. Selvfølgelig kan det af forskellige årsager blive nødvendigt at sadle om, men verden står jo heller ikke stille.

Det er vores erfaring, at den langtidsholdbare leder som formår at sætte og holde kursen ved at demonstrere et visionært og engagerende lederskab – en leder, som sætter ambitiøse, realistiske mål og når dem – næsten helt automatisk skaber følgeskab blandt omgivelserne. For hvem vil ikke gerne være en del af en langtidsholdbar succes?

Lederkurser og artikler

Ud over et eksklusivt lederkursus i Langtidsholdbar ledelse, som går i dybden med hvert trin i Ledelsespyramiden, udgiver vi også løbende artikler om ledelseskonceptet:

 • Hovedartikel om Langtidsholdbar Ledelse: Succesfulde ledere lader sig ikke friste af nemme løsninger (trykt i Offentlig Ledelse, dec. 2019)
 • Long-Term Leadership (hovedartikel på engelsk)
 • Ledelsespyramidens trin 1: Langtidsholdbare ledere forstår betydningen af benhård prioritering (publiceret i Væksthus for Ledelse 2020)
 • Trin 2: Sådan fremtidssikrer du din ledelse og gør den langtidsholbar  (publiceret i Væksthus for Ledelse 2020)
 • Trin 3: Den modige langtidsholdbar leder står ved sin ledelsesmagt
 • Trin 4: Er dine ledelsesværdier til salg?
 • Trin 5: Den visionære leder får alle med på drømmerejsen